Skip to content

Vidaus taisyklės

Atvykimo laikas nuo 15 val.

Išvykimo laikas iki 12 val.

Atvykus į Pina place turite sumokėti pilną paslaugų kainą.

Poilsiautojams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, sodybos šeimininkai neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.

Gyvenamajame name poilsiautojai gali naudotis:

 • miegamuoju kambariu, mini virtuvėle ir ten esančiomis priemonėmis;
 • wc bei dušu;
 • terasa, 
 • lieptu;

Sodybos teritorijoje poilsiautojai gali naudotis:

 • kubilu (papildoma mokama paslauga);
 • šašlykine;

* žiemos metu kubilo pramogos gali būti neteikiamos

Poilsiautojai privalo:

 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;
 • prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui;
 • jei poilsiautojai atvyksta su vaikais – privalo rūpintis jų saugumu.

Draudžiama:

 • pasikviesti papildomų žmonių. Bauda už tai 200€. Už sugadintą ar sulaužytą inventorių bus pareikalauta kompensacija.
 • patalpose rūkyti;
 • iškylose lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes ir kitą kambarių lovų inventorių.
 • laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;

Poilsiautojai su augintiniais priimami, tačiau atsako už jų padarytą žalą.

Poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje ar už jos ribų  (namo viduje, terasoje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, kubile, maudantis Krakavo ežere, dviračių žygyje ir t.t.) yra atsakingi patys poilsiautojai.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės:

 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik šašklykinėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
 • nešokinėti į kubilą;
 • nešokinėti nesaugiai nuo liepto.

Poilsiautojai privalo:

 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • naudotis elektros prietaisais, laikantis saugumo reikalavimų, neleisti jais naudotis vaikams;
 • nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
 • tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • kambaryje esančią krosnelę kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtoje dėtuvėje, toliau nuo krosnelės. Nedėti daiktų ant krosnelės. Nekūrenti krosnelės buitinėmis atliekomis;
 • laikytis saugaus atstumo nuo įkaitusios krosnelės;
 • kūrenantis krosnelei nepalikti prie jos be priežiūros vaikų, bei neleisti vaikams jos kūrenti;

Poilsiautojų  atsakomybė:

 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 • svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, terasoje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, pirtyje, ofuro vonioje, maudantis Kauno mariose, baidarių ar dviračių žygyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.

Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tvarka, siekiant maksimaliai apsaugoti Jus ir išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.